Paweł Przybyszewski

Jestem brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki. W BT Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenie projektów innowacyjnych/ technologicznych pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczę w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Jestem aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, Mam doświadczenie jako mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.