Paweł Sieczkiewicz

Współwłaściciel Telemedi.co - usługi oferującej zdalne konsultacje z lekarzami, a także właściciel firmy programistycznej ssf.io. Absolwent programów akceleracyjnych dla start-upów w Niemczech, Czechach i Polsce. Autor podcastu startuptalks.pl. Członek zespołu Lidera Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Współorganizator StartupConnector - cyklicznych spotkań z prezentacjami start-upów dla osób decyzyjnych w korporacjach.